افشین سنگ چاپ

افشین سنگ چاپ

بازیگر ،

تولد 1347 , تهران


1

تصویر

337

رتبه بر اساس محبوبیت

3

حضور در آثار سینمایی و تلویزیونی

0

نفر طرفدار او هستند