آخرین اخبار

مجید رجبی معمار از خانه هنرمندان می رود

09:00:32 1401/01/29


ایرج راد، رییس شورای عالی خانه هنرمندان ایران در این زمینه به ایسنا گفت: آقای رجبی معمار در جلسه هفته گذشته پذیرفت که در خانه هنرمندان بماند اما از دو سه روز پیش بار دیگر اصرار بر رفتن کرد. سرانجام شورای عالی خانه هنرمندان در پی اصرار ایشان، در جلسه امروز، یکشنبه ۲۸ خرداد ماه استعفای ایشان را پذیرفت.
او درباره مدیری که قرار است جایگزین رجبی معمار شود، توضیح داد: در جلسه هفته آینده در این باره تصمیم گیری می شود. فعلا مشخص نیست که مدیر جدید از میان اعضای شورای عالی باشد یا از بیرون مجموعه، انتخاب شود.
به گزارش ایسنا، مجید رجبی معمار در آخرین روزهای اسفند سال گذشته از مدیریت خانه هنرمندان ایران استعفا داد.
او گرچه بزرگترین مشکل خود را در این مجموعه تنگناهای مالی دانست، اما مسائل دیگر را هم بی تاثیر نخوانده بود.
انتهای پیامتله سینما

ایسنا

عناوین تصادفی